Cảm âm Mạnh Bà – Hoàng Thi Phù | Tone D

Cảm âm Mạnh Bà – Hoàng Thi Phù | 孟婆 – 黄诗扶

Tone D

Mi sol la mi2, sol la sol2 mi2
Mi sol la mi2 sol2 mi2 re2
Mi sol la mi2 la si la2 sol2 mi2
Re2 do2 la mi2 re2 do2 si

Mi sol la mi2, sol la sol2 mi2
Mi2 re2 mi2 la la2 sol2 fa2 mi2
Sol2 la2 do3 la2 do2 re2 mi2 re2
La re2 mi2 si sol sol la

Đk

La si do2 la2 si2 mi2 mi2 sol2
Do3 si2 la2 sol2 mi2 re2 sol re2 mi2
Mi2 re2 do2 re2 mi2 la2 si2 do3 si2 la2
Mi2 do3 si2 la2 si2

La si do2 la2 si2 mi2 mi2 sol2
Do3 si2 la2 sol2 la2 do2 re2 la2 sol2 mi2
La2 do3 la2 sol2 la2 sol2
La mi2 re2 sol sol sol2 mi2 sol2 la2

Cảm âm Mạnh Bà – Hoàng Thi Phù | Tone D, cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo, các bạn cùng nhau tham khảo trên cảm âm việt nhé


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!