CẢM ÂM VIỆT

Thư viện cảm âm sáo trúc hay 2019

Chuyên mục: Học thổi sáo

Học thổi sáo có khó không?

Học thổi sáo có khó không

Học thổi sáo, tiêu có khó không? Học thổi sáo đơn giản là tập cách thổi sáo kêu (ra tiếng), biết cách bấm các nốt nhạc trên sáo, xem cảm âm (các nốt nhạc của bài hát nào đó) để tập luyện. Đến đây thì chúng ta có thể nói học thổi sáo không khó […]

CẢM ÂM VIỆT © 2018

TAG: 1000 CẢM ÂM SÁO TRÚC, sheet nhạc hay