Cảm âm lỡ thương một người – c5 -beat hạ

Cảm âm lỡ thương một người – c5 -beat hạ

Sib Sib Sib Re2 Fa2 Sol2
Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re#2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sib Sib Sol2
Sol2 Sol2 Fa2 Fa2
Re2 Re#2 Re2 Re2 Re2
Sib Sib Sib Do2 Re2 Sol2
Sib Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sol
Re2 Sol Re2 Do2 Sib Do2 Fa2
Do2 Do2 Re2 Fa2 Re2
Sol La Sib Sib Re2 Sib La
Sib Fa2 Sol2 Fa2 Do2
Sol La Sib Sib Re2 Sib La Fa Re
Sol La Sib Sib Re2 Sib La
Sib Do2 Re2 Fa2 La
La Sib Sol2 Sib Fa2 Re2 La Sol
Re2 Do2 Sib Re2 Sol2
Re2 Do2 Sib Re2 Fa2
Do2 Sib La Sib Sol Sib_Do2 Re2 Fa2 Re2
Re2 Do2 Sib Re2 Sol2
Sol2 Sib2 La2 La2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Fa2 Sib
Fa2 Sib Do2 Fa2 Do2 Re2
Sib Sib Sib Re2 Fa2 Sol2
Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re#2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sib Sib Sol2
Sol2 Sol2 Fa2 Fa2
Re2 Re#2 Re2 Re2 Re2
Sib Sib Sib Do2 Re2 Sol2
Sib Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sol
Re2 Sol Re2 Do2 Sib Do2 Fa2
Do2 Do2 Re2 Fa2 Re2
Sol La Sib Sib Re2 Sib La
Sib Do2 Re2 Fa2 La
La Sib Sol2 Sib Fa2 Re2 La Sol
Re2 Do2 Sib Re2 Sol2
Re2 Do2 Sib Re2 Fa2
Do2 Sib La Sib Sol Sib_Do2 Re2 Fa2 Re2
Re2 Do2 Sib Re2 Sol2
Sol2 Sib2 La2 La2 Fa2 Do2
Do2 Re2 Fa2 Sib
Fa2 Sib Do2 Fa2 Do2 Re2
Sib Sib Sib Re2 Fa2 Sol2
Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re#2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sib Sib Sol2
Sol2 Sol2 Fa2 Fa2
Re2 Re#2 Re2 Re2 Re2
Sib Sib Sib Do2 Re2 Sol2
Sib Sib Sib Sol2 Fa2
La La La Sib Do2 Sol2-Fa2
Re#2 Re2 Re2 Sib
Re2 Re2 Do2 Sib La Sol
Re2 Sol Re2 Do2 Sib Do2 Fa2
Do2 Do2 Re2 Fa2 Re2

 

Cảm âm lỡ thương một người – c5 -beat hạ, cảm âm được sưu tầm trên fanpage Sáo trúc do bạn trần phi chia sẻ, xin được chia sẻ lại cho các anh chị em yêu sáo

 

 


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!