Cảm âm Hoa Vô Thường – Thái Khang | G4

Cảm âm Hoa Vô Thường – Impermanent – Thái Khang | G4

Mênh mông trên sông, cánh hoa kia rơi
ĐÔ ĐÔ ĐÔ RÊ FA MI RÊ ĐÔ
Lăn tăn theo sóng nước trôi theo dòng
ĐÔ ĐÔ ĐÔ RÊ ĐÔ (SOL) LA SOL
Về đâu một kiếp hoa, bỗng hoá hư không héo tàn !?
RÊ FA FA SOL FA LA RÊ ĐÔ ĐÔ ĐÔ-RÊ-ĐÔ LA
Ngày mai ai lại biết…? Ôi vô thường…!
RÊ FA FA RÊ (ĐÔ)RÊ ĐÔ (SOL)LA SOL


Vô minh che khuất lấp trong nhân gian
ĐÔ ĐÔ ĐÔ RÊ FA MI RÊ ĐÔ
Bao u mê vây kín thế thái nhân tình
ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ RÊ ĐÔ ĐÔ (SOL)LA SOL
Đời như một giấc mơ, chỉ thoáng qua trong kiếp người
RÊ FA FA SOL FA LA RÊ ĐÔ ĐÔ ĐÔ-RÊ-ĐÔ LA
Nguyện ơn trên từ bi sáng soi tâm con…
RÊ FA FA RÊ SOL LA SOL FA-SOL FA


Mong sao cho thế gian không còn khổ đau trong kiếp nhân sinh
FA FA FA SOL FA RÊ ĐÔ LA ĐÔ ĐÔ RÊ (ĐÔ)RÊ ĐÔ
Con xin Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi cứu khổ nhân gian
RÊ RÊ RÊ RÊ-FA RÊ LA SOL FA SOL LA ĐÔ LA SOL
Nhành dương ban Từ Bi, Can Lộ độ khắp bao la phương trời
RÊ FA FA RÊ FA FA RÊ ĐÔ ĐÔ-RÊ ĐÔ ĐÔ ĐÔ LA
Tịnh tâm con thành kính xin nguyện Ngài…
RÊ FA FA RÊ (ĐÔ)RÊ ĐÔ SOL-LA SOL


Mong sao cho thế gian muôn loài bình yên, dứt hết khổ đau
FA FA FA SOL FA RÊ ĐÔ LA ĐÔ RÊ (ĐÔ)RÊ ĐÔ
Con xin Quan Thế Âm hạnh nguyện Từ Bi soi sáng thân tâm
RÊ RÊ RÊ RÊ-FA RÊ LA SOL FA SOL LA ĐÔ LA SOL
Về nương tựa Từ Bi, con dặn lòng dứt đi bao ưu phiền
RÊ FA FA RÊ FA FA RÊ ĐÔ ĐÔ-RÊ ĐÔ ĐÔ ĐÔ LA
Niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát…
RÊ FA RÊ ĐÔ SOL LA-ĐÔ LA RÊ FA…

Cảm âm Hoa Vô Thường – Thái Khang | G4, bản cảm amam được viết và chia sẻ độc quyền trên cảm âm việt, rất mong các bạn đống góp và chia sẻ bản cảm âm này


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!