Cảm âm ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI – sáo trúc C5

Cảm âm ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI – sáo trúc C5


Sol fa mi sol sol
Fa mi re sol sol
Mi fa sol do2 do2
Do2 si do2 mi2 mi2 si si
Do2 si la mi2 mi2 mi2
Si la sol re2 re2 re2
La sol fa do2 do2
Do2 si la sol la sol
Sol fa mi sol sol
Fa mi re la sol
Mi fa sol do2 do2
Do2 si do2 mi2 mi2 si si
Do2 si la mi2 mi2 mi2
Si la sol re2 mi2 re2
La si do2 fa2 fa2 fa2
fa2 mi2 re2 do2 mi2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 la2 la2 sol2 mi2
Mi2 re2 do2 do2 la2 la2 si2
Si2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2
Sol2 fa2 mi2 do2 la do2 re2 mi2 fa2 mi2
Do2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 la2 la2 sol2 sol2
Mi2 re2 do2 do2 la2 la2 si2
Si2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2
Sol2 fa2 mi2 do2 la do2
re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Do2 si do2
Sol fa mi sol sol
Fa mi re la sol
Mi fa sol do2 do2
Do2 si do2 mi2 mi2 si si
Do2 si la mi2 mi2 mi2
Si la sol re2 mi2 re2
La si do2 fa2 fa2 fa2 fa2
mi2 re2 do2 mi2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 la2 la2 sol2 mi2
Mi2 re2 do2 do2 la2 la2 si2
Si2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2
Sol2 fa2 mi2 do2 la do2 re2 mi2 fa2 mi2
Do2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 la2 la2 sol2 sol2
Mi2 re2 do2 do2 la2 la2 si2
Si2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2
Sol2 fa2 mi2 do2 la do2
re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Do2 si do2
la2 la2 la2 si2
Sol2 sol2 la2 si2 si2 sol2 sol2
Mi2 si2 sol2 sol2 mi2 la2
Mi2 fa2 sol2 la2 sol2 do2 do2 la mi2
Do2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Sol2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 mi2
Mi2 re2 mi2 la2 la2 sol2 sol2
Mi2 re2 do2 do2 la2 la2 si2
Si2 la2 sol2 la2 sol2 la2 mi2
Sol2 fa2 mi2 do2 la do2
re2 mi2 fa2 mi2 re2 re2
Do2 si do2

Cảm âm ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI – sáo trúc C5, cảm âm sáo trúc beat ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI được sưu tầm trên mạng youtube, xin cảm ơn

Verse 1
Đã bao giờ anh nghe, có vài điều khi yêu
Một là không nói dối, hai là ko nói dối nhiều lần
Cớ sao toàn thấy nước mắt
Cớ sao toàn những vết cắt
Có lẽ nào đến lúc, khi hai ta đã hết yêu
Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua
Một người như thế đấy
Yêu là yêu đến hết đời này
Em không là thế giới ấy
Em thật là nhỏ bé thôi
Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra

Chorus 1
Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau
Có lẽ không nên yêu nhiều thế
Bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ
Nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi
Em mệt rồi…

Verse 2
Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua
Một người như thế đấy
Yêu là yêu đến hết đời này
Em không là thế giới ấy
Em thật là nhỏ bé thôi
Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra
Chorus 2
Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau

Có lẽ không nên yêu nhiều thế
Bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ
Nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi
Em mệt rồi…

Bridge
Đôi khi em nghĩ
Thật lòng em muốn cám ơn anh vì đã bên em ngày qua
Dừng lại thôi chỉ mong tìm lại một chút bình yên

Chorus 3
Có lẽ không nên yêu nhiều thế
Bởi tình yêu sẽ nói em nghe
Với trái tim ưu tư vụn vỡ
Nên làm quen với những bơ vơ
Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ YÊU nữa rồi
Thế thôi em xin dừng lại đừng yêu nữa nhé anh ơi
Em mệt rồi…


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!