Cảm âm Doremon tone A4 bản sưu tầm

Doremon cảm âm A4
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2 mi2 re2 do2 sib
Sib la re fa fa sol
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2
Re2 do2 sib sib la mi
Sol fa
Re2 re2 do2 sib do2 re2 do2
Sol la si sol do2
Re2 do2 sib
Sol mi2 re2 do2 re2 do2 sib
Do2 re2 la sol fa
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2 mi2 re2 do2 sib
Sib la re fa fa sol
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2
Re2 do2 sib sib la mi
Sol fa
Re2 re2 do2 sib do2 re2 do2
Sol la si sol do2
Re2 do2 sib
Sol mi2 re2 do2 re2 do2 sib
Do2 re2 la sol fa
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2 mi2 re2 do2 sib
Sib la re fa fa sol
Do fa fa la re2 la do2
Do2 re2 do2 la sib la sol
Re sol sol sib mi2
Mi2 re2 do2 sib sib la _ mi
Sol fa
Re2 re2 do2 sib do2 re2 do2
Sol la si sol do2
Re2 do2 sib
Sol mi2 re2 do2 re2 do2 sib
Do2 re2 la sol fa
Re2 do2 sib
Sol mi2 re2 do2 re2 do2 sib
Do2 re2 la sol fa.

Cảm âm Doremon tone A4 bản sưu tầm, cảm âm sáo trúc hay cho các bạn cùng nhau tham khảo và học tập nhé, hãy chia sẻ nó với tất cả bạn bè

Bài hát: Doremon – Huyền Chi

Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao ước mơ mình vẫn đi tìm
Và hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi

Bạn thân ơi vui quá là vui
Bao ước mơ cùng túi thần kì
Và bao nhiêu bảo bối hay tất cả tất cả mọi điều sẽ xong

Ước muốn bay cùng cánh chim
Về nơi phương trời xa

Được! Chong chóng tre nè N ôbita!

Á…a… à
M èo máy thông minh đáng yêu ghê
Đôraemon!

Á…a… à
Mèo máy thông minh đáng yêu ghê
Đôraemon!


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!