Cảm âm Đẳng nhĩ đẳng liễu na yêu cửu (Chờ đợi quá lâu)

Cảm âm Đẳng nhĩ đẳng liễu na yêu cửu (Chờ đợi quá lâu)

 

(Nm)La la đố sol la fa rề đồ
Fa fa fa rề rế đố fa la sol
Sol sol sol fa sol la đố la sol_fa rề
Sol sol sol fa sol fa fa rề sol
La la đố sol la fa rề đồ
Fa fa fa rề rế đố fa la sol
Sol sol sol fa sol la đố la sol_fa rề
Sol sol sol fa sol fa sol la đố

(N)La đố đố đố rế fá mí rế
La rế fá rế đố la_rề la sol
(Nm)Sol sol sol fa sol sol la đố. rế đố_ rế._rế
(N)Sol sol sol la rế fá rế đố
La đố đố đố rế fá. mí rế
Rế fá rế đố la rề la sol
(Nm)Sol sol sol fa sol sol_la đố. rế đố_rế. _rế
(N)Sol sol sol la rế fá rế đố
(Nm)Sol sol sol la đố rế la_sol fa

N= mèo nữ; Nm=mèo nam; dấu .=ngân
__________quynhtrannd_____________

Cảm âm Đẳng nhĩ đẳng liễu na yêu cửu (Chờ đợi quá lâu), cảm âm chờ đợi quá lâu được sưu tầm trên mạng cho các ace tiêu sáo, xin được chia sẻ lại,


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!