Cảm âm ANH NHÀ Ở ĐÂU THẾ – AMEE X B RAY

ANH NHÀ Ở ĐÂU THẾ – AMEE X B RAY–cảm âm G4
La sol la sol la sol la sol la sol la
La
Do la sol
Do la do2 la sol fa sol fa
Do do re fa sol la fa
Do re fa do2 la sol
La sol la sol la
Sol la
Sol la
Fa la sol
Fa sol fa sol la sol fa
La fa
Do do re fa sol la fa
Do re fa do2 la sol
Sol
Fa sol do2 do2 lasol fa
Fa sol do2 do2 la do2
Do2 la la do2 fa2
Fa2 fa2 mi2 mi2 re2 re2
do2 re2 do2 do2la
Fa2 fa2 mi2 re2 do2 re2 do2 la2 re2 re2
Re2 la2 re2 re2
Fa2 fa2 do#2 do#2
Do2 do2 sib sib la do2 fa2
Fa2 fa2 mi2 re2 do2 re2
do2 re2 do2 do2 la
Re2 do2 do2 re2 do2 la2
Re2 re2 do2 do2 la2 (sib2 la sol2 fa2)
Sib sib la sib fa2 fa2
Do3 la2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 mi2
Do3 la2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2
Do3 la2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2
Sib sib la la sib fa2

 

Cảm âm ANH NHÀ Ở ĐÂU THẾ – AMEE X B RAY, bản cảm âm được sưu tầm trên các mạng xã hội xin được chia sẻ lại cho các anh chị e có nhu cầu

========================

[Verse 1]
Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm
Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm
Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?
Ở bên đấy nắng hay mưa?

Anh và tôi thật ra MmMmm mải mê nhìn lén nhau
Và không một ai nói nên câu
Rằng người ơi tôi đang nhớ anh
Và anh có nhớ tôi không?

[Pre-chorus]
Tôi… từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi

[Chorus]
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi..
Nên anh và tôi vẫn thế

[Hook]
Hooh hooh hooh hooh x3
Hey anh nhà ở đâu thế?

[Rap]
Sau đêm đầu tiên anh xin lật bài, thì liệu đó có quá là điên,
Khi anh đã soi em là của anh, như một nhà tiên tri
Hey cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên?
Vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì.
Vậy thì, em cho anh hỏi em nhà ở đâu?
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lẻn leo vào được không?
Anh không muốn cưa em đổ, vì nhìn em ngã thấy thương quá đi,
Em nói “anh chó quá à”,
Anh nói “em xương quá đi.”

[Pre-chorus]
Tôi… từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi

[Chorus]
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi..
Nên anh và tôi vẫn thế

[Bridge]
Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì
Nên anh và tôi vẫn thế
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
Thật buồn ghê..

[Hook]
Hooh hooh hooh hooh x3
Nên bây giờ tôi vẫn ế
Hooh hooh hooh hooh x3
Hey anh nhà ở đâu thế ?!

 

====================

BẢN SƯU TẦM

Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau
cũng đã được mấy năm
L S L S L S L S L L L F L S
Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm
D L D2 L M S F
Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?
D D D R F S L
Ở bên đấy nắng hay mưa?
D D D R F D2 L S
Anh và tôi thật ra MmMmm mải mê nhìn lén nhau
L S L S L S L S L F LS
Và không một ai nói nên câu
D L D2 L M S F
Rằng người ơi tôi đang nhớ anh
D D R F S L
Và anh có nhớ tôi không?
D R F D2 L S
[Pre-chorus]
Tôi… từ lâu đã thích anh rồi
Sib L Sib R2 R2 D2 L
Chỉ mong hai ta thành đôi
R F D2 D2 L D2
[Chorus]
Anh nhà ở đâu thế?
D2 L L D2 F2
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah
F2 F2 M2 M2 R2 R2 D2 D2 D2 R2 D2 D2 L
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
F2 F2 M2 M2 R2 R2 D2 R2 D2 L2 R2 R2 D2 L2 R2 R2
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
D2 D2 Sib Sib L S F S L D2 F2
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
F2 F2 M2 M2 R2 R2 D2 D2 D2 D2 R2 D2 D2 L
Nhưng lại sợ anh từ chối
R2 D2 D2 R2 D2 S2_L2
Muốn nói rồi lại thôi..
R2 R2 D2 R2 S2_L2 L2# S2_F2
Nên anh và tôi vẫn thế
Sib Sib L Sib F2 F2
…………

Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì
F2 F2 F2 M2 M2 R2 M2 F2 R2
Nên anh và tôi vẫn thế
Sib Sib L Sib F2 F2
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
F2 F2 F2 M2 M2 R2 M2 S2 S2 F2
Thật buồn ghê..
D2 F2 S2222
…………
Nên anh và tôi vẫn thế
Sib Sib L Sib F2 F2


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!