Cảm Âm Ly Nhân Sầu | Sáo Trúc F4

Cảm âm Ly Nhân Sầu | Sáo Trúc F4 là bản cảm âm hay tổng hợp và chia sẻ tới anh chị em trong Blog. Sau đây là bản cảm âm Ly Nhân Sầu | Sáo Trúc F4 beat chuẩn mà anh em đang mang đợi. Hãy nhấc cây sáo của mình lên và cover ngay thôi.

Cảm Âm Ly Nhân Sầu | Sáo Trúc F4

rê fa sol fa sol sib la sib la fa rê
rê fa sol fa sol sib la sol sol fa đô2-rê2
fa rê2 đô2 sib đô2 fa đô2 rê2 sol sib
fa sol rê2 fa sol rê2 fa sol

rê fa sol fa sol sib la sib la fa rê
rê fa sol fa sol sib la sol sol fa đô2-rê2
fa rê2 đô2 sib đô2 fa đô2 fa2 sib sol
fa sol rê2 fa sol rê2 sib sol…

sib sol sol fa2 rê2 sib đô2 fa fa2 fa2 sib sol
fa sol fa2 fa sol fa2 đô2 rê2
sib sol sol fa2 rê2 sib đô2 fa fa2 fa2 fa sol
fa sol rê2 fa sol rê2 fa sol…

rê fa sol fa sol sib la sib la fa rê
rê fa sol la sol sib la sol sol fa đô2-rê2
fa rê2 đô2 sib đô2 fa đô2 fa2 sib sol
fa sol rê2 fa sol rê2 sib sol ….

si sol sol fa2 rê2 sib đô2 fa fa2 fa2 sib sol
fa sol fa2 fa sol fa2 đô2 rê2
sib sol sol fa2 rê2 sib đô2 fa fa2 fa2 fa sol
fa sol rê2 fa sol rê2 fa sol…

Cảm Âm Ly Nhân Sầu | Sáo Trúc F4, bản cảm âm được viết trên blog cảm âm việt, xin được chia sẻ cho các bạn có nhu cầu tiêu sáo bản cảm âm này nhé

Bài hát: Ly Nhân Sầu / 离人愁 – Lý Viên Kiệt 

Chūn qù báile huáfà luòmòle sīliang 
Jiǎn xià yī lǚ chóu sī zhē mù ràng rén máng 
Jīn rén duànle cháng, jīn tiāngèyīfāng 
Jīnshēng yǔ nǐ xiāng jiàn wúwàng 

Fánhuá luòmù lí rén nán gǎn sù zhōngcháng 
Zuóyè yòu jiàn dāngnián qì wǒ bù guī láng 
Jīnyè tài màncháng, jīn liǎng gǔ yǎngyang 
Jīn rén bǐ kū yèshòuhuā huáng 

Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhuó jiǔ 
Zuì lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu 
Mò bǎ nà guān wàiyě yóu, liú jiārén děnghòu 
Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu 

Fánhuá luòmù lí rén nán gǎn sù zhōngcháng 
Zuóyè yòu jiàn dāngnián qì wǒ bù guī láng 
Jīnyè tài màncháng, jīn liǎng gǔ yǎngyang 
Jīn rén bǐ kū yèshòuhuā huáng 

Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhuó jiǔ 
Zuì lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu 
Mò bǎ nà guān wàiyě yóu, liú jiārén děnghòu 
Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu 

Wǒ yīng zài jiānghú yōuyōu, yǐn yī hú zhuó jiǔ 
Zuì lǐ kàn bǎihuā shēn chù chóu 
Mò bǎ nà guān wàiyě yóu, liú jiārén děnghòu 
Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu 
Mèng lǐ shāng cǐ qíng gāo jǐ lóu


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!