Cảm âm Đêm Tỏ Tình – Ayasa

Đêm Tỏ Tình | 告白の夜 – Ayasa |

Tone gốc D

Intro
Re2 sol2 mi2 sol2 do3 la2 sol2 la2
Sib2 sib2 sol2 sol2 re#2 re#2
Sib do2 re2

Do2 si do2 sol re2
Sol mi2 fa2 mi2
Do2 si do2 sol re2
Sol re2 sol2 mi2

Sol2 la2 la2 la re2
Mi2 fa2 sol2 sol do2
La si do2 re2 mi2 re2 si do2
Re2 mi2 fa2 sol2 mi2 fa2 sol2 la2 si2 do3 re3 mi3

(Mi sol la si)
Do2 si do2 sol re2
Sol mi2 fa2 mi2
Do2 si do2 sol re2
Sol re2 sol2 mi2

Mi sol mi2 sol si
mi fa sol re do
Sol fa mi fa
La- si- do re mi si la sol

La si do2 mi2 la
La si do2 mi2 re2 sol
Do2 si do2 re2 do2 fa
Do2 si do2 fa
Re mi fa sol la si do2
Re2 mi2 la
La si do2 mi2 sol2
la2 si2 do3 re3 do3 si2 la2
mi2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 (Mi3)

dk
(sol mi2 re2)
re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 sol2, re2 mi2 si2 do3 si2
sol2 mi2 re2 do2 si la mi re mi

re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 sol2, re2 mi2 si2 do3 re3 mi3
sol3 mi3 re3 do3

re2 mi2 sol2 mi2
re2 mi2 sol2, re2 mi2 si2 do3 si2
sol2 mi2 re2 do2 si la mi re mi
la2 sol2 re2 sol2 mi2, mi2 re2 do2 la sol

(sol la sol do2 sib
re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2
si2 do3 re3 mi3)

Cảm âm Đêm Tỏ Tình – Ayasa, bản cảm âm đưuọc viết và chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau tham khảo trên blog cảm âm việt của chúng tôi


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!