Cảm âm Cô phương tự thưởng – Dương Tiểu Tráng

Cảm âm Cô phương tự thưởng
Rề rề fa fa fa són, son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê rê đô rê
Rề rề fa fa fa són, son son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê đô sib
Rề rề fa fa fa són, son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô đô mib rê rê đô rê
Rề rề fa fa fa són, son son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê đô sib
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son fa mib

Cảm âm sáo trúc Cô phương tự thưởng – Dương Tiểu Tráng, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!