Cảm âm Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4

Cảm âm Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4

Cảm âm tham khảo:
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 Fa2 Sol2 Rê2
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 la2 Sib2 la2

Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 Fa2 Sol2 Rê2
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Mi2
Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2

Cảm âm sáo trúc Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!