Cảm âm On My Way – Tone G

Cảm âm On My Way

Tone G#

La fa re, re la fa mi
Mi fa fa sol la fa

La fa re, re la fa mi
Mi fa fa sol la fa

Sol la sib sib sib
La mi mi mi
Do2 la la sol la re
Re la fa re
La sol mi fa

Dk
Fa la do2 re2, do2 sol sol fa la do2
La do2 re2, do2 sol sol fa la do2
La do2 re2 do2 sol sol
Fa la do2 sol la re
Do do do fa sol
Do do do fa sol

La fa re
( re la fa mi,
Mi fa fa sol la fa
La fa si,
Mi fa fa sol la fa
Sol la sib sib sib la mi mi mi
Do2 la la sol la re
La fa re
La sol mi fa)

Tone C#
Mi2 do2 la, la mi2 do2 si
Si do2 do2 re2 mi2 do2

Mi2 do2 la, la mi2 do2 si
Si do2 do2 re2 mi2 do2

Re2 mi2 fa2 fa2 fa2
Mi2 si si si
Sol2 mi2 mi2 re2 mi2 la
La mi2 do2 la
Mi2 re2 si do2
Dk
Do2 mi2 sol2 la2, sol2 re2 re2 do2 mi2 sol2
mi2 sol2 la2, sol2 re2 re2 do2 mi2 sol2
mi2 sol2 la2 sol2 re2 re2
do2 mi2 sol2 re2 mi2 la
sol sol sol do2 re2
sol sol sol do2 re2

mi2 do2 la
(la mi2 do2 si,
Si do2 do2 re2 mi2 do2
mi2 do2 si,
Si do2 do2 re2 mi2 do2
re2 mi2 fa2 fa2 fa2 mi2 si si si
sol2 mi2 mi2 re2 mi2 la
mi2 do2 la
Mi2 re2 si do2)

Cảm âm On My Way – Tone G, cảm âm hay cho các bạn tham khảo và cùng nhau thưởng thức trên cảm âm việt, xin cảm ơn đã ghé thăm


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!