Cảm âm Lily – Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow – Tone A

Cảm âm Lily – Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow

Tone A

Mi2 re2 mi2 la2 fa2
Si si si do2 re2 sol2 mi2
Re2 mi2 la, la la mi2 re2 do2 si

Mi2 re2 mi2 re2 mi2 la2 fa2
Fa2 mi2 re2 do2 si si do2 re2 sol2 mi2
Mi2 re2 do2 re2 la, la do2 mi2
Re2 fa2 la2
Do3 si2 la2

Do2 la sol
Do2 la sol
Do2 si do2 mi2 mi2 re2 do2 re2 la

Do2 la sol
Do2 la sol
Do2 si do2 mi2 mi2 re2 do2 re2 la


DK
Mi2 re2 mi2 re2 mi2 la2 fa2
Fa2 mi2 re2 do2 si si do2 re2 sol2 mi2
Mi2 re2 do2 re2 la la sol la mi2 re2
Mi2 re2 mi2 re2 do2 si, do2 si la

Mi2 mi2 la2 la2 fa2 fa2 fa2
Fa2 mi2 do2 re2 re2 sol2 sol2 mi2 mi2 mi2
Mi2 re2 mi2 la la sol la mi2 re2, mi2 re2 do2 si
Do2 si la

Cảm âm Lily – Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow – Tone A, cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo và học hỏi, xin cảm ơn đã ghé thăm


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!