Cảm âm Beliver – Tone Sol

Cảm âm Beliver
Tone Sol

Re la sol sol fa
sol la fa re do re
la sol sol fa sol
sol la sol fa re do re

fa re2 la
la sol fa re do re
fa re2 do#2

re re re – re, re re re – re
re – re – re – re re re re
re re re fa fa,
fa fa fa fa
fa fa fa mi mi mi mi mi

dk

re2 fa2 fa2 mi2 re2
fa2 fa2 mi2 re2 re2 fa2
fa2 mi2 do#2

re2 fa2 fa2 mi2 re2
fa2 fa2 mi2 re2 re2 fa2
fa2 mi2 do#2

sol# la
sol fa sol fa sol fa la
sol sol fa sol fa sol fa sol fa

re2 fa2 fa2 mi2 re2
fa2 fa2 mi2 re2 re2 fa2
fa2 mi2 do#2

Cảm âm Beliver – Tone Sol, bản cảm âm hay cho các bạn tham khảo trên camamviet của chúng tôi, hãy cùng nhau thưởng thức nhé


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!