Cảm âm Gửi Anh và Cô Ấy tone cao thổi từ mi2

Cảm âm Gửi Anh và Cô Ấy tone cao thổi từ mi2


La Sib Do2 Sol Sol Fa Fa
Mi Fa Mi Mi Re Do Re Fa
La Sib Do2 FaFa, La Sib La Fa Re La Sol
La Sib Do2 Sol Sol Fa Fa
Fa2 Mi2 Re2 Do2 Fa Re2
Do2 Re2 Do2 Sol Sol Fa Fa

Mi2 Fa2 La Re2 Mi2
Do2 Do2 Re2 Re2 Do2 Sib Do2 La
La Sib La Sol Fa Fa
Re Fa Sol La Sib La Sol

DK:

Fa Fa Sol La Mi2 Re2 Mi2 Fa2
Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 Fa Re2
Re2 Mi2 Fa2 Do2 Do2
Do2 Do2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Sol2
Fa Fa Sol La Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Re2
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Do2 Fa2
Fa2 Sol2 Fa2 Fa2 Mi2 Re2, Mi2 Re2 Do2 Fa2

Cảm âm Gửi Anh và Cô Ấy tone cao thổi từ mi2


Mi2 Fa2 Sol2 Re2 Re2 Do2 Do2
Si Do2 Si Si La Sol La Do2
Mi2 Fa2 Sol2 Fafa, Mi2 Fa2 Mi2 Do2 La Mi2 Re2
Mi2 Fa2 Sol2 Re2 Re2 Do2 Do2
Do3 Si2 La2 Sol2 Do2 La2
Sol2 La2 Sol2 Re2 Re2 Do2 Do2

Si2 Do3 Mi2 La2 Si2
Sol2 Sol2 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2
Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 Do2
La Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2

dK:

Do2 Do2 Re2 Mi2 Si2 La2 Si2 Do3
Si2 Do3 Si2 La2 Sol2 Do2 La2
La2 Si2 Do3 Sol2 Sol2
Sol2 Sol2 Do3 Do3 La2 Do3 Re3
Do2 Do2 Re2 Mi2 Si2 La2 Si2 Do3 Si2 Do3 La2
La2 La2 Si2 Do3 Sol2 Do3
Do3 Re3 Do3 Do3 Si2 La2, Si2 La2 Sol2 Do3

Cảm âm Gửi Anh và Cô Ấy tone cao thổi từ mi2, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!