Cảm âm Càng níu giữ càng dễ mất tone thấp thổi từ La

Cảm âm Càng níu giữ càng dễ mất tone thấp thổi từ La.


Với bản cảm âm này, các bạn cũng có thể nâng lên 1 quảng 8 để phá cách (thổi từ La2)

Nhạc dạo

La La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol Mi
Sol Sol Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Fa Sol Re Sol
La Sol Fa Sol La

Do Re Fa Re Sol Fa Re
Do Re Fa Sol La Mi, Re Mi Re Mi
Do Re Fa Re Sol Fa Re
Do Re Fa Sol Do2 La Sol La

Do Fa Sol La Fa Do2 La La La La Sib Do2 La Sol
Do Sol La Sib La Re2 Sib Sol La Sib La Sol La La
La Sol Fa Mi Re
Do Re Re Fa Sol
Sol Mi Do Do Re
ĐK:

Re Fa Sol La Re2 Re2 Do2 Do2 La
Sol La Re Sol La
Re2 Re2 Do2 Do2 La Sol Do2 Do2 La La
Re Fa Fa Sol La La Do2 Do2 La
La Sol Fa Sol La La Mi2 Mi2 La
La Do2 Re2 Do2 La, Sol La Do2 La
Re Fa Sol La Re2 Re2 Do2 Do2 La
Sol La Re Sol La
Re2 Re2 Do2 Do2 La Sol Do2 Do2 La La
Re Fa Fa Sol La La Do2 Do2 La
La Sol Fa Sol La La Mi2 Mi2 La
La Do2 Re2 Do2 La, Sol La Do2 La
La Do2 Re2 Do2 La Sol La Do2 La Re.

Cảm âm Càng níu giữ càng dễ mất tone cao, thổi từ mi2.


Mi2 Mi2 Re2 Do2 Si La Si Do2 Re2 Si
Re2 Re2 Do2 Si La Si Do2 Si La Do2 Re2 La Re2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2

Sol La Do2 La Re2 Do2 La
Sol La Do2 Re2 Mi2 Si, La Si La Si
Sol La Do2 La Re2 Do2 La
Sol La Do2 Re2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2Sol Do2 Re2 Mi2 Do2 Sol2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2
Sol Re2 Mi2 Fa2 Mi2 La2 Fa2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Si La
Sol La La Do2 Re2
Re2 Si Sol Sol LaĐK:

La Do2 Re2 Mi2 La2 La2 Sol2 Sol2 Mi2
Re2 Mi2 La Re2 Mi2
La2 La2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2
La Do2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Si2 Si2 Mi2
Mi2 Sol2 La2 Sol2 Mi2, Re2 Mi2 Sol2 Mi2
La Do2 Re2 Mi2 La2 La2 Sol2 Sol2 Mi2
Re2 Mi2 La Re2 Mi2
La2 La2 Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2
La Do2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Si2 Si2 Mi2
Mi2 Sol2 La2 Sol2 Mi2, Re2 Mi2 Sol2 Mi2
Mi2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La.

Cảm âm Càng níu giữ càng dễ mất tone thấp thổi từ La, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!