Cảm âm Đơn côi tình tôi

Cảm âm đơn côi tình tôi


Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Si La Sol Mi
Sol Sol La La Do2 La Do2 La Do2 Re2 Si La Sol
Do2 La Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2 Re2
Do2 La Sol La, La Sol La Sol Mi La Si
Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi Mi-Sol
Sol Sol La La, Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Re2 Re2 Do2 Re2
Do2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Mi2 Do2 La
Sol Mi Si La, Sol Mi Re Mi Sol La

DoK:

Re2 Mi2 Sol2 La2 La2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2
Fa#2 Fa#2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 La2 Mi2
Mi2 Re2 Mi2 La La
La La Re2 Re2 Re2 Do2 Sol2 F2 Mi2

Mi2 Mi2 La2 La2 La2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Re2 Fa#2 Mi2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2 La2 Mi2
Re2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2
Si La Si La Si La Si Do2 Re2 Si La.

Cảm âm Đơn côi tình tôi, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!