Cảm âm Dance Monkey – Tone A

Cảm âm Dance Monkey

Tone A

La sol, la sol la sol la sol la do2 si
Do2 do2 si, la la sol la sol do2 si
Sol la sol la sol la sol la do2 si
Do2 do2 si, la la sol la sol la do2 si

Mi2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 do2 re2 do2 si si sol
Do2 do2 si,do2 si la la la do2

Re2, do2 la do2 la do2 la la la do2
La do2 do2 si, la si la si la la do2 si

Dk
La la la
Do2 do2 do2 si, si si la, la la do2 do2 la
Do2 do2 si la si la si la do2 do2 la do2
La la
Do2 do2 do2 si, si si la, la la do2 do2 la do2
La do2 do2 si la si la si la do2 do2 la do2

La la
Do2 do2 do2 re2 do2 do2 si, la la do2 do2 la do2
( do2 la do2 la)
La do2 do2 si la si la si la do2 do2 la do2
Do2 do2 do2 si, si si la, la la do2 do2 la do2
La do2 do2 si la si la si la do2 do2 la do2

Cảm âm Dance Monkey – Tone A, bản cảm âm được chia sẻ độc quyền trên cảm âm việt của mình, xin các bạn đóng góp ý kiến cùng mình nhé


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!