Cảm âm The Promised Neverland OST – Isabella’s Lullaby Tone G#

Cảm âm The Promised Neverland OST – Isabella’s Lullaby
Tone G#

Re fa# sol la
Re2 do2 sib la
Fa la mi sol re
Do re la sib do2
Sib la sol mi2 do2 la do2
Re2 la do2, re2 la sol re do2 la

Fa# sol la re2 do2 sib la
Fa la do2 la re2
Re2 fa2 mi2, do2 la re2 la2 mi2
Do2 re2 mi2 fa2 mi2 re2
Re2 mi2 fa2 sol2
Mi2 la2

Dk

La re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 la sol sol fa do2 la
Re mi fa sol do la sib la sol la
La re2 mi2 fa2, mi2 fa2 sol2 do2 sol2 sib2 la2 sol2 fa2
Re mi fa sol la mi do re la mi

La re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2 la sol sol fa do2 la
Re mi fa sol do la sib la sol la
La re2 mi2 fa2, mi2 fa2 sol2 do2 sol2 sib2 la2 sol2 fa2
Do3 fa2, re2 la2 mi2, do2 sol2 fa2 mi2 re2

Cảm âm The Promised Neverland OST – Isabella’s LullabyTone G#, cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo trên cảm âm việt


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!