Vợ Người Ta – Phan Mạnh Quỳnh

Cảm âm bài Vợ Người Ta – Phan Mạnh Quỳnh

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng

Lá mì mì son mì, mì lá mì mì son mì

Lại một đám mừng ở trong làng

mì mì lá mì mì son mì

Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.

mí rê mí rê mí rê rê

Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng

mì mì lá mì mì son mì

Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng

la la la la si mi mi son mì

Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay

mì mì lá mì mì son mì, mì mì là đô rê

Giờ em đã là vợ người ta

đồ rê mí la la mi la

Áo trắng cô dâu cầm hoa

rê mí la la mì la

nhạc tung tóe thanh niên hòa ca

đồ rê mí la la mì la

Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta

đồ rê mí rê rê, mí rê rê , rề rê đô rê mí la la mì là

Anh biết do anh mà ra

rê mi la la mi la

Tình yêu ấy nay xa càng xa

đổ rê mi là là mi le

Buồn thay

là đô rê mi son la!


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!