Karaoke cảm âm xuân này con không về – cảm âm sưu tầm

Karaoke cảm âm xuân này con không về – cảm âm sưu tầm
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
fa sol fa đô đô fa sol ĐỐ ĐỐ 
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
ĐỐ RẾ ĐÔ sol sol ĐỐ RẾ FÁ FÁ 
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
FÁ SÓL FÁ ĐỐ ĐỐ RẾ SÓL ĐỐ 
nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa
ĐỐ RẾ ĐỐ fa sol la, sol ĐỐ ĐỐ ĐỐ la sol fa sol 

Karaoke cảm âm xuân này con không về
Karaoke cảm âm xuân này con không về

ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Fa sol fa đô đô fa sol ĐỐ ĐỐ 
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
ĐỐ RẾ ĐÔ sol sol ĐỐ RẾ FÁ FÁ 
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
FÁ SÓL FÁ ĐỐ ĐỐ RẾ SÓL ĐỐ 
trông bánh chưng ngồi chờ sáng, đỏ hây hây những đôi má đào
ĐỐ RẾ ĐỐ fa sol la, sol ĐỐ ĐỐ ĐỐ la sol ĐỐ fa

ĐK : Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
FÁ RẾ ĐỐ sib ĐỐ sol ĐỐ RẾ 
mái tranh nghèo không người sửa sang
RẾ ĐỐ sol ĐỐ fa sol ĐỐ, 
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
la sol ĐỐ la sol rê fa sol 
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
đô rê fa sol sol sib ĐỐ ĐỐ 
sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe phố phường
MÍ RẾ ĐỐ ĐỐ sol ĐỐ RẾ MÍ, MÍ RẾ SÓL SÓL FÁ SÓL ĐỐ…


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!