Cảm âm sáo trúc Sao em nỡ vội lấy chồng bản chuẩn

Cảm âm sáo trúc Sao em nỡ vội lấy chồng bản chuẩn

SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG

Sáng tác: Trần Tiến

(Slow Ballade)

R-M F-M R, L L L L L

[Dm] Lời ru buồn [F] nghe mênh mang mênh mang

S F-S-L-D2 F-M R
[Gm] Sau lũy [Bb] tre làng

M D R R R
[C] Khiến lòng [Dm] tôi xốn xang

R-M F-M R, L L L L L
[Dm] Ngày lấy chồng [F] em đi qua con đê

S S F-S L-D2 F-M R
[Gm] Con đê mòn lối [Bb] cỏ về

M M r-M D R R R
có [C] chú bướm vàng bay [Dm] theo em.

D2 F, D2 L D2 L d2-R2 F
[F] Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi

R2 L R2-d2 L L
[Dm] Lấy chồng sớm làm gì,

L L d2-R2 R2 S
Để lời [D7] ru thêm [Gm] buồn.

M2 M2 R2 R2-M2 F2 M2-R2 R2
[C] Ru em [Dm] thời thiếu nữ xa [Bb] rồi

L D2 D2 D2 D2 D2
Còn đâu bao [F] đêm trăng thanh

D2 M M L L L
[Am] Tát gàu sòng vui [Dm] bên anh

S S R R-S L S S
[Gm] Ru em thời con gái kiêu [C] sa

M2 M2-S2 M2-R2 D2 L S2-L2 S2 S2
Em đố [A7] ai tìm được [Gm] lá diêu bông

L2 L2 Sib2-L2 R-M-F-M R
[A7] Em xin lấy làm [Dm] chồng.

M2 M2 R2 R2-M2 F2 M2-R2 R2

[C] Ru em, [Dm] thời thiếu nữ xa [Bb] rồi
L D2 D2 D2 D2 D2

Mình tôi lang [F] thang muôn nơi
L M D2 L L L

[Am] Đi tìm lá cho [Dm] em tôi

S S R R-S L S S
[Gm] Ru em thời con gái hay [C] quên

M2 M2-S2 M2-R2 D2 L S2-L2 S2 S2
Thương em [A7] tôi tìm được [Gm] lá diêu bông

L2 L2 Sib2-L2 R-M-F-M R
[A7] Sao em nỡ vội lấy [Dm] chồng.

L L Sib L L

[Dm] Diêu bông hỡi diêu bông

L L Sib-L M R-M-F-M R
Sao em [A7] nỡ vội lấy [Dm] chồng.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!