Cảm Âm sáo trúc bài Hai Mùa Noel bản chuẩn full lời

Cảm Âm Hai Mùa Noel
Mùa Noel [G7]đó chúng ta quen bên giáo đường [C C7 ]
Sol Mi Mi Sól La Sol Fa Rê Mi Đô
Mùa Noel [F]đó anh[Dm7 ]dắt em vào tình [C]yêu [A7
Đô Fa La Đố La Đố La Mi Fa Sol
Quỳ bên hang [Dm7]sâu nghe [F ]lời kinh thánh van [C]cầu
Là Fa Fa Fa Fa Mi Fa La Sol Mi
Nhìn [Am]nhau không nói lên [Dm7]câu
Sol Đô Mi Sol Mi Rê
Vì [F]biết nói nhau gì [G]đâu
Rê Si Si La Fa Sol

Mùa Noel [G7 ]qua chúng ta chia tay giã[C ]từ [C7 ]
Sol Mi Mi Sól La Sol Fa Rê Mi Đô
Hẹn nhau năm[F ]tới khi [G]Giáng Sinh về muôn [C]nơi [C7
Đô Fa La Đố La Đố La Mi Fa Sol
Mình trao cho[F ]nhau hoa [G]lồng nhẫn cưới thiệp [Em]hồng
Là Fa Fa Fa Fa Mi Fa La Sol Mi
Dìu[A7 ]nhau xem lễ đêm[Dm7 ]đông
Sol Đô Mi Sol Mi Rê
Bên [G]nhau muôn đời đẹp [C]đôi [C7
Rê Rê Sì Sòl Đô Đô
ĐK:
Nhưng [F ]nay, mùa Noel đến [Am]rồi
Đố Đố La Si Đố Mí La
Từngn [G ]đêm anh thức nguyện [Em]cầu
La Si Đố Mí La Sol
Cầu [Dm]cho hai đứa yêu [C]nhau [C7
Mi Fa Sol La Sol Sol
Đêm [F]nay giáo đường vang tiếng kinh [C]cầu
Si Si Đố La Si Đố Sol Mi
Nơi [C7]xưa mình anh [F]đứng
Đô Đô Sì Đô La

La Si Si La Sol.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!