Cảm âm Chiếc khăn Piêu

Cảm âm Chiếc khăn Piêu

Cảm âm Chiếc khăn Piêu

Cảm âm Chiếc khăn Piêu

 

===============
(Nốt nào k ghi số thổi ở quãng 2 mọi người nhé )
Nghe con chim cúc cu .(R-F )F F F L S
Kìa nó hót ,lên một câu rằng R F S(láy L) ,F R F R
Có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, (F-S) R R ,R F R
Kiếm trong rừng, chiếc khăn piêu.S F R, L S S (reo lưỡi nốt S cuối cùng )
Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng L S S F R R
Để gió cuốn ,bay về đây F (S-L) L, S F S
Chiêc khăn piêu ,thêu chỉ hồng L S S ,F R R
Để gió cuốn bay về đây, vương trên cây.F (S-L) L S F S , S S S .
A-chi ơi tới đây.(R-F )F F F L S
Nhặt lấy, chiếc khăn đẹp này R F S(láy L ) ,F R F R
Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng,. (F-S) R R ,R F R
Nát hoa rừng, khăn piêu đây. S F R, L S S (reo lưỡi nốt S cuối cùng )
A-chi ơi ! S S S
Á ơi ,có phải thắm thiết duyên nhau. L S ,F R L L S (F S)
Chiếc khăn ,đây làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. L S ,F R L L S (F-S) , R-F-S-F-R
Tiếng tôi vang rừng núi, (S-L) S S,R (S-L) (rung hơi kéo dài nốt L)
Sao không ai ,trả lời? F-S S S, L1-F-R ?
Nhắn tin theo cùng gió, (S-L) S S,R (S-L) (rung hơi kéo dài nốt L)
khăn còn đây đợi người. F-S S S , L1-F-R …… A-chi ơi..R3 R3 R3…..


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!