Cảm âm Tự Tâm – Nguyễn Trần Trung Quân | Cảm âm C5

Cảm âm Tự Tâm – Nguyễn Trần Trung Quân | Cảm âm C5
(beat gốc sáo D5)
#tutam #camam #saotruc

La la sol fa mi mi re mi do do
La la sol re sol do2 la
La la sol fa mi mi re mi mi re mi
La sol sol sol la do2 re
La re sol sol sol
Sol sol la do2 sol la
La re sol sol sol
Fa fa sol la
Sol la re2 do2 re2 do2 re2
Do2 la sol sol la do2 la
Re2 do2 re2 do2 sol la do2 la
Sol la re2 do2 re2 do2 re2
Fa2 mi2 re2 do2 re2 mi2 la
Sol la do2 re2 re2 re2
Mi2 fa2 do2 re2
Sol la re2 do2 re2 do2 re2
Do2 la sol sol la do2 la re
Re2 do2 re2 do2 sol la la
Sol la re2 do2 re2 do2 re2
Fa2 mi2 re2 do2 re2 sol2 sol2
Sol la do2 re2 re2 mi2 do2 re2
Re re la sol sol fa sol fa la re

Cảm âm Tự Tâm – Nguyễn Trần Trung Quân | Cảm âm C5, bản cảm âm được viết và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thưởng thức


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!