Cảm âm Thiên hạ vô song – Tone B

Cảm âm Thiên hạ vô song

Tone B

Re re# re do re sib
Sol la fa re
Re re# re do re sib
Sol la fa re2

Re2 re#2 re2 do2 re2 do2
Do2 do2 fa2 do2 sib
Sol sol la do2 do2
Do2 sib re#2 re2

Dk

Sib do#2 sib do2 sol# sib
Sib do#2 sib do2 fa#2 fa2
Fa2 fa#2 fa2 re#2 re#2
Re#2 fa2 re#2 do#2 do#2
Do#2 re#2 do#2 do2 re#2 sib sib

Si re2, si do#2 la si
Si re2, si do#2 sol2 fa#2
Fa#2 sol2 fa#2 mi2 mi2
Mi2 fa#2 mi2 re2 re2
Do#2 mi2 re2 do#2 mi2 do#2 si la si

(Si re2, si do#2 la si
Si re2, si do#2 sol2 fa#2
Si re2 mi2 fa#2 la2 do#3
Fa#2 sol2 fa#2 mi2 mi2
Mi2 fa#2 mi2 re2 re2
Do#2 mi2 re2 do#2 mi2 do#2 si la si)

Cảm âm Thiên hạ vô song – Tone B, cảm âm hay cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức trên cảm âm việt của chúng tôi, xin cảm ơn nhiều


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!