Cảm âm Thích Thì Đến – Cảm Âm Tone gốc D

Cảm âm Thích Thì Đến – Cảm Âm Tone gốc D

Tone gốc D (Tone Rê) – Nguồn Học Sáo Trúc
Ta còn gì để nói , chấm dứt là cách tốt thôi
Do2 la la do2 re2-mi2, mi2 mi2 la mi2 mi2 re2
Hai người dưng ngược lối , suy nghĩ chi em ơi
Si sol si sol re2, do2 re2 si la la
Hà cớ chi níu kéo ,
La mi2 re2 mi2 mi2
cuộc tình ta đã héo khô anh phải lùi lại một bước
mi2 re2 re2 mi2 si2 la2 sol2 mi2 sol2 la la sol la
x2:Trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối
Mi mi mi re re mi, re mi mi mi re sol sol
Trả cho em những vết thường em xếp ngăn nấp vào anh bao ngày
Mi si si la re2 si si re2 si re2 sol la sol mi
Người dưng không cần quan tâm ,
Re mi mi re mi mi
yêu đương gì đâu hỏi thăm
mi mi re mi re2 do2-si
Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm
Si si si do2 re2 re2 re2 sol la la

Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
La mi2 la la la sol la sol la la do2 re2
Ngước nhìn về bên ấy cớ sao lại nhìn về bên này
Re2 si si do2 re2 re2 re2 si si mi sol mi
Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý
Do2 la sol sol la la do2 do2 si si do2 re2

Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Re2 re2 do2 si si-re2 re2 mi2 re2 mi2 la sol la
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
La do2 la sol la sol la do2 si si do2 re2
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Re2 re2 si do2 re2 si do2 re2 si sol la mi
Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi
Mi mi sol la la sol sol mi mi re re
Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi
La sol mi sol si do2 sol mi sol mi la

Cảm âm sáo trúc Thích Thì Đến – Cảm Âm Tone gốc D, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Cảm âm Thích Thì Đến – Cảm Âm A4

Cảm âm mọi người tham khảo thử nhé:
Ta còn gì để nói, chấm dứt là cách tốt thôi.
Fa Rê Rê Fa La, La La Rê La La Sol
Hai người dưng một lối, suy nghĩ chi em ơi.
Mi Đô Mi Đô Fa-Sol, Fa Sol Fa Mi Rê
Hà cớ chi níu kéo, khi cuộc tình ta đã héo khô, anh phải lùi lại 1 bước.
Rê La Sol La La, La Sol Sol La Mi2 Mi2 Rê2-Đô2, La Đô2 Rê Rê Đô Rê
Trả cho em sự tự Đô, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày.
Sol-La La La Sol Sol La, Sol La La La Sol Đô2 Đô2, La Mi2 Mi2 Rê2 Sol2 Mi2, Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Đô2 Rê2 Đô2 La
Người dưng không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm, hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm.
Sol La La Sol La La, La La Sol La Sol2 Fa2-Mi2,
Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy
Rê2 La2 Rê2 Rê2 Đô2-Rê2, Đô2 Rê2 Đô2 Rê2 Rê2 Fa2 Sol2
Ngước nhìn về bên đấy cớ sao lại nhìn về bên này.
Sol2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2, Sol2 Sol2 Đô2 Đô2, Sol Đô2 Đô2-La
Có trăm sự tự Đô, em nói với anh không như ý
Fa2 Mi2 Đô2 Đô2 Rê2, Rê2 Fa2 Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2
Em xem anh là nơi em thích thì đến không thì đi
Sol2 Sol2 Fa2 Mi2 Sol2, Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Đô2 Rê2-Rê2
Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng
Rê2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2, Đô2 Rê2 Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2
Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời
Sol2 Sol2 Mi2 Fa2 Sol2, Mi2 Fa2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2 Đô2-La
Chỉ vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi
La La Đô2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 La La Sol Sol
Nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi!
Rê2 Đô2 La Đô2 Mi2. Fa2 Đô2 La Đô2, La Đô2-Rê2


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!