Cảm âm Sơn quỷ – Tone Gb

Cảm âm Sơn quỷ 

Tone Gb

La la sol fa mi fa do2
Re2 do2 la fa sol la mi
Re re fa la sol la mi
Re re fa la sol fa mi

La la sol fa mi fa do2
Re2 do2 la fa sol la mi
Re re fa la sol la mi
Re re fa la sol fa mi

Re2 do2 re2 la sol
Fa do2 sol la
Re2 do2 re2 la sol
Sol do2 la

Re2 do2 re2 la sol
Sol mi2 do2
Fa re fa la do2 re2

Dk

Fa2 mi2 re2 do2 la la do2
Re2 do2 la fa sol la mi
Fa2 mi2 re2 do2 la la do2
Fa2 mi2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2
Re2 mi2 fa2 sol2 la2 mi2

Fa2 mi2 re2 do2 la la do2
Re2 do2 la fa sol la mi
Re re fa la sol la mi
re la sol fa re do re

Tone B

Mi2 mi2 re2 do2 si do2 sol2
La2 sol2 mi2 do2 re2 mi2 si
La la do2 mi2 re2 mi2 si
La la do2 mi2 re2 do2 si

Mi2 mi2 re2 do2 si do2 sol2
La2 sol2 mi2 do2 re2 mi2 si
La la do2 mi2 re2 mi2 si
La la do2 mi2 re2 do2 si

La2 sol2 la2 mi2 re2
Do2 sol2 re2 mi2
La2 sol2 la2 mi2 re2
Re2 sol2 mi2

La2 sol2 la2 mi2 re2
Re2 si2 sol2
Do2 la do2 re2 mi2 sol2 la2

Dk

Do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 sol2
La2 sol2 mi2 do2 re2 mi2 si
Do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 sol2
Do3 si2 do3 re3 mi3 re3 do3
La2 si2 do3 re3 mi3 si2

Do3 si2 la2 sol2 mi2 mi2 sol2
La2 sol2 mi2 do2 re2 mi2 si
La la do2 mi2 re2 mi2 si
La mi2 re2 do2 la sol la

Cảm âm Sơn quỷ – Tone Gb, bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo và học tập các bạn nhé, hãy ghé thăm blog cam am viet


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!