Cảm âm rời bỏ Hoa Minzy tone thấp và tone cao

Cảm âm rời bỏ tone cao thổi từ sol cao.

Hết hôm nay , là em đi khỏi nơi đây
Sol2 Fa2 Mi2, Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2

Anh sẽ không , phải nhìn thấy em nữa đâu
Re2-mi2 Re2 Do2, La Do2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2

Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Mi2 Fa2 Sol2 Do2 Do2 La Do2 Re2

Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mi2 Fa2 Sol2 Do2 Do2 La Re2 Do2# Re2 Mi2-Sol2 Fa2

Mình có thể quên hết đi
Fa2 Sol2 Do2 Si Do2 Re2 Do2

Vì em không muốn trở thành một người
mi2 la2 si2 do3 mi2 mi2 re2 mi2
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
do3 si2 la2 sol2 la2 sol2
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
sol2 sol2 fa2 fa2 do3 si2 si2 do3 re3 mi2
Và em tự biết rằng mình là ai
mi2 la2 si2 do3 mi2 mi2 re2 mi2
Có tư cách gì để mong
do3 si2 la2 sol2 la2 sol2
Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác
mi2 fa2 mi2 fa2 do3 si2 si2 si2 la2 la2 si2
———————
[CHORUS-1]

Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
mi2 la2 si2 do3 si2 do3 si2 do3 mi3
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì
mi3 re3 si2 la2 si2 la2 si2 do3 si2 la2
Để giữ chân ai đừng vội đi
la2 do3 si2 la2 re2 mi2 sol2
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
mi2 la2 si2 do3 si2 do3 si2 do3 mi3
Dẫu không bao giờ anh được biết hãy đi đi
mi3 re3 si2 la2 si2 la2 si2 do3 si2 la2
Về với người anh yêu đi
mi2 re3 si2 do3 si2 la2

Cảm âm rời bỏ Hoa Minzy tone thấp thổi từ do2.

La# = si giáng

HẾT HÔm NaY , LÀ Em Đi KHỎI NƠI ĐÂY
Do2 La# La, Sol La La# Do2 La Sol

AnH SẼ KHÔnG , PHẢI NHÌN THẤY Em NỮA ĐÂU
Sol-La Sol Fa, Re Fa Sol La La# La

KHOẢNH KHẮC ĐẮM CHÌM VÀO NỤ CƯỜI ẤY
La La# Do2 Fa Fa Re Fa Sol

LÀ ĐiỀU CUỐI CÙNG Em CÒN LƯU LẠI CHO ĐẾN KHI
La La# Do2 Fa Fa Re Sol Fa# Sol La-Do2 La#

MÌNH CÓ THỂ QUÊn HẾT Đi
La# Do2 Fa Mi Fa Sol Fa

VÌ Em KHÔnG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI
La Re2 Mi2 Fa2 La La Sol La
KHIẾN AnH CỨ GỢN NHỚ THƯƠNG
Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2
KHI Em CHỈ LÀ THOÁNG QUA NHƯ MÂY CUỐI TRỜI
Do2 Do2 La# La# Fa2 Mi2 Mi2 Fa2 Sol2 La
VÀ Em TỰ BIẾT RẰNG MÌNH LÀ Ai
La Re2 Mi2 Fa2 La La Sol La
CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ MonG
Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2
TÌNH CẢM TỪ MỘT TRÁI TIm ĐanG THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC
La La# La La# Fa2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Re2 Mi2
———————
[CHOrUS-1]

CHỈ VÌ Em YÊU VÀ VUI BUỒN VÔ CỚ
La Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2
Nên KHÔnG BAo GIỜ CÓ QUYỀN NÓI HẾT NHỮNG GÌ
La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2
ĐỂ GIỮ CHÂN Ai ĐỪNG VỘI Đi
Re2 Fa2 Mi2 Re2 Sol La Do2
VÌ YÊU LÀ CHO VÀ CHẤP NHẬN MẤT HẾT
La Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 Mi2 Fa2 La2
DẪU KHÔnG BAo GIỜ AnH ĐƯỢC BIẾT HÃY Đi Đi
La2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2
VỀ VỚI NGƯỜI AnH YÊU Đi
La Sol2 Mi2 Fa2 Mi2 Re2

Như vậy, học thổi sáo vừa chia sẽ cho các bạn bản cảm âm bài rời bỏ 2 tone khác nhau. Bản cảm âm rời bỏ tại học thổi sáo có thể có sai sót, mọi người nếu phát hiện ra có thể để lại ý kiến ở phần bình luận để admin sửa lại nhé!


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!