Cảm âm Phong Duyên – Song Sênh

Cảm âm Phong Duyên – Song Sênh

Phong Duyên – Song Sênh | 風緣 – 雙笙

Tone A

Do re mi la la sol sol
Re do re mi mi
Do re mi do2 si sol sol
Re do re sol mi

Mi do2 do2 si la si
Mi re2 re2 do2 si do2
La sol la si la si la

Do re mi la la sol sol
Re do re mi mi
Do re mi do2 si sol sol
Re do re sol mi

Mi do2 do2 si la si
Mi re2 re2 do2 si do2
Mi la mi2 re2 do2 sol mi la

Dk
Mi la mi2 mi2
Mi la mi2 re2
Mi la re2 do2
Do2 do2 Si si Sol sol mi la
La la mi2 do2
Do2 do2 re2 si
La sol la mi2 mi2

Mi la mi2 mi2
Mi la mi2 mi2
Mi la mi2 re2
Mi la re2 do2
Do2 do2 Si si Sol sol mi la
La la mi2 do2
Do2 do2 re2 si
Si sol sol la la

Cảm âm Phong Duyên – Song Sênh, bản cảm âm được sưu tầm và chia sẻ cho các bạn cùng nhau tham khảo khi ghé qua blog của mình


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!