Cảm âm Nếu Ngày Ấy - Soobin Hoàng Sơn - CẢM ÂM VIỆT

Cảm âm Nếu Ngày Ấy – Soobin Hoàng Sơn

Cảm âm Nếu Ngày Ấy – Soobin Hoàng Sơn là bản cảm âm hay tổng hợp và chia sẻ tới anh chị em trong Blog. Sau đây là bản cảm âm Nếu Ngày Ấy – Soobin Hoàng Sơn beat chuẩn mà anh em đang mang đợi. Hãy nhấc cây sáo của mình lên và cover ngay thôi.

Nếu Ngày Ấy – Cover Sáo Trúc 
Mình sử dụng sáo G4# ( Beat gốc)
Cảm âm

D2 Sib2 S L L, L L F M D2 D2
R Sib D2 Sib L Sib2 L F, Sib Sib L D2 S F
S L L S L S L D2 M2 R2 D2 L D2- R2
R Sib D2 R2 M2 F2, F2 F2 D2 F2 S2 S2
M2 R2 D2 M2-F2, Sib D2 S F L
R2 M2 F2 F2 S2 M2 R2 D2, R2 L2 S2 R2 S2 S2

ĐK:
S2 F2 S2 F2 D2 F2 S2 F2 S2 F2 S2 L2 F2
F2 F2 R2 R2, D2 F2 R2 R2, D2 D2 F2 F2, R2 D2 S2 S2
S2 F2 S2 F2 D2 F2 S2 F2 S2 F2 S2 L2 F2
F2 F2 R2 R2, D2 F2 R2 R2, D2 D2 F2 F2 S2 Sib2 L2 S2 F2 F2

ĐOẠN CUỐI

F2 F2 F2 M2 F2 S2, D2 Sib2 L2 S2 F2 F2
F2 F2 F2 M2 F2 S2, D2 D2 D2 S2 L2 L2

M2 F2 L2 L2 L2 R2 D2 S2 S2
M2 F2 S2 M2 S2 D2 M2 F2 R2
R2 L2 S2 F2 R2 M2 F2 S2

Cảm âm Nếu Ngày Ấy – Soobin Hoàng Sơn, bản cảm âm có tại cảm âm việt xin được chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau tham khảo

BẢN CẢM CẢM ÂM BÊN HỌC SÁO TRÚC:

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn
Do2 la sol la la, la la fa mi do2 do2
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều
Do sib do2 sib2 la sib sol fa, la sib la sib sol fa
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu
La la la sol la sol la do2 mi2 re2 do2 la do2(re2)
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi
Sib sib do2 do2 mi2 fa2, fa2 fa2 do2 do2 fa2-sol2 sol2 
Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây
Re2 re2 do2 fa2, sib do2 sib fa la
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua
 Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 fa2 re2 do2, do2 sib2 fa2 re2 fa2-sol2 sol2
ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2-sol2 fa2
Em có tin anh và nắm tay anh
Re2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Do2 do2 fa2 fa2, do2 do2 fa2 sol2 sol2
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 sol2-la2 sol2-fa2
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Do2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp
Do2 do2 fa2 fa2 la2 sib2 sol2 fa2 fa2 fa2
 
Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn
Do2 la sol la la, la la fa mi do2 do2
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều
Do sib do2 sib2 la sib sol fa, la sib la sib sol fa
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu
La la la sol la sol la do2 mi2 re2 do2 la do2(re2)
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi
Sib sib do2 do2 mi2 fa2, fa2 fa2 do2 do2 fa2-sol2 sol2 
Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây
Re2 re2 do2 fa2, sib do2 sib fa la
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua
 Re2 mi2 fa2 fa2 sol2 fa2 re2 do2, do2 sib2 fa2 re2 fa2-sol2 sol2
 
ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2-sol2 fa2
Em có tin anh và nắm tay anh
Re2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Do2 do2 fa2 fa2, do2 do2 fa2 sol2 sol2
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 sol2-la2 sol2-fa2
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Do2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp
Do2 do2 fa2 fa2 la2 sib2 sol2 fa2 fa2 fa2
 
Bridge:
Sau tiếng cười cho em, là anh bước đi ngậm ngùi
Fa2 fa2 mi2 fa2 fa2, do2 la2 sib2 la2 fa2 fa2
Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối
Fa2 fa2 fa2 re2 mi2 fa2,  do2 do2 do2 la2 sib sib (sib2 do3 la2 sol2 fa2….)
Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Fa2 sol2 la2 la2 la2 do2 fa2 sol2 sol2
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao
Re2 re2 fa2 mi2 fa2 re2 re2 fa2 fa2 mi2 re2
Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau
Do2 la2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2
ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 fa2 sol2 la2-sol2 fa2
Em có tin anh và nắm tay anh
Re2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Do2 do2 fa2 fa2, do2 do2 fa2 sol2 sol2
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Sol2 fa2 sol2 fa2 re2-do2 fa2 sol2 sol2-la2 sol2-fa2
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Do2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp
Do2 do2 fa2 fa2 la2 sib2 sol2 fa2 fa2 fa2
 
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Fa2 fa2 re2 re2 do2 fa2 re2 re2
Thì giờ đây anh đã có…
Do2 do2 fa2 fa2 la2 sib2
Câu chuyện thật đẹp
La2 sol2 sol2 sol2

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn
Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều
Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu
Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây
Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài, tháng năm dài trôi qua

ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Bridge:
Sau tiếng cười cho em, là anh bước đi ngậm ngùi
Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối
Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao
Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau

ĐK:
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em
Em có tin anh và nắm tay anh
Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt
Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao
Thì giờ đây anh đã có…
Câu chuyện thật đẹp


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!