Cảm âm Mike Perry – The Ocean, Tone C

Cảm âm Mike Perry – The Ocean

Tone C

la sol la sol la do2 la, mi fa
la sol la sol la do2 la
do la mi fa, la mi fa do
do la sol la sol la do2 la sol

re re fa, re re fa
la fa mi fa

la sol la do2 la
fa la mi mi fa
la sol la la sol la do2 la
fa fa sol

la mi fa, la mi fa do
la sol la sol la do2 la
re fa, re fa , la fa mi fa

( do2 sol fa fa
Sol la sol fa do
Do2 sol fa sol
Sol do sol fa

Do3 sol2 fa2 fa2
Sol2 la2 sol2 fa2 do2
Do3 sol2 fa2 sol2
Sol2 do2 sol2 fa2)

Cảm âm Mike Perry – The Ocean, Tone C. bản cảm âm hay cho các bác cùng nhau tham khảo và học hỏi, có gì xin đóng góp ý kiến cho blog


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!