Cảm âm Kết Duyên – YuniBoo x Goctoi Mixer | Cảm âm C5

Note: luyến, láy, chạy ngón.
Cảm âm Kết Duyên – YuniBoo x Goctoi Mixer | Cảm âm C5
Do Do Re Fa Fa Re Fa Fa Sol Fa Re Do
Do Do Re Fa Fa Re Fa Fa Sol La Do2 La
La Sol La Sol Fa Fa-Re
La Sol La Sol Fa Re Re-Do
Sol Sol La Do2 Re2 Do2
La Sol Sol La Sol Fa

Sol Fa Re Fa, Fa Re Fa Fa Sol Fa Re Do
Do Do Re Fa Fa Re Fa Fa Sol La Do2 La
La Sol La Sol Fa Fa-Re
La Sol La Sol La La Do2
Do Re2 Do2 Do2 Do2 La Sol La Re Sol Fa

Do2 Re2 Do2 La Do2 La
La La Do2 La La-Sol
Do2 Re2 Do2 La Do2 La
Sol La Do2 Re2 Re2-Do2
Fa Sol La Do2 Re2 Do2 La La Do2
Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2
Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Re2 Sol2 Re2 Do2 Fa2 Sol2

Do2 Re2 Do2 La Do2 La
La La Do2 La La-Sol
Do2 Re2 Do2 La Do2 La
Sol La Do2 Re2 Re2-Do2
Fa Sol La Do2 Re2 Do2 La La Do2
Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2
Do2 Re2 Do2 La Do2, La Sol Re Sol Fa

Cảm âm Kết Duyên – YuniBoo x Goctoi Mixer | Cảm âm C5, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!