Cảm âm Hơn cả Yêu – sáo C5

Cảm âm Hơn cả Yêu – sáo C5
1 SI SI LA SI SOL LA SI SI LA SI
2 SI DO2 RE2 SI DO2 SI LA-SOL
3 RE RE2 RE2 SI DO2 SI LA

4 SI SI LA SI SOL LA SI LA LA SI
5 SI DO2 RE2 SI DO2 SI LA-SOL
6 RE RE RE LA LA SOL LA

7 SI MI2 MI2 MI2 SOL2 FA#2 MI2 RE2
8 RE2 RE2 RE2 MI2 RE2 DO2 RE2-DO2-SI
9 SOL SOL MI2 MI2 MI2 SOL2 FA#2 MI2 RE2
10 RE2 RE2 MI2 RE2 DO2 RE2
DK
11 SI SI LA RE2 LA SI LA SI
12 LA SI LA MI2 SI SI LA SOL
13 SI-DO2 DO2 DO2 SI DO2 SI SOL SI LA
14 LA SI LA RE2 LA SI LA SI
15 LA SI LA MI2 MI2 RE2 RE2 SOL
16 SI-DO2 SI DO2 SI SOL
17 RE RE2 DO DO SI SI-LA LA LA SOL FA# SOL

18 SI SI LA SI SOL LA SI SI LA SI
19 SI DO2 RE2 DO2 DO2 SI SOL
20 RE RE2 DO2 DO2 SI DO2 SI LA

21 SI SI LA SI SOL LA SI LA LA SI
22 SI DO2 RE2 RE2 DO2 SI LA-SOL
23 SI DO2 DO2 RE2 DO2 SI SI-LA

Nâng 1c :
24 DO2# DO2# SI MI2 SI DO2# SI DO2#
25 SI DO2# SI FA2# DO2# DO2# SI LA
26 DO2#-RE2 RE2 RE2 RE2 RE2 DO2# LA FA2# MI2
27 SI DO2# SI MI2 SI DO2# SI DO2#
28 SI DO2# SI FA2# FA2# MI2 MI2 LA
29 DO2#-RE2 DO2# RE2 DO2# LA
30 MI MI2 RE2 RE2 DO2# DO2#-SI SI SI LA SOL# LA

Cảm âm Hơn cả Yêu – sáo C5, bản cảm âm được sưu tầm và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau tham khảo trên cảm âm việt, xin cảm ơn

Em hay hỏi anh
Rằng anh yêu em nhiều không?
Anh không biết phải nói thế nào
Để đúng với cảm xúc trong anh
Khi anh nhìn em
Là anh thấy cuộc đời em
Là quá khứ và cả tương lai
Là hiện tại không bao giờ phai

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi
Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi

Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
Vượt qua cả áng mây thiên đường
Dẫu có nói bao nhiêu
Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu

[ Đoạn 2 ] Lời 2 của bài hát
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau
Chẳng biết trước lần đó sẽ là
Lần cuối anh yêu một ai trên đời
Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa
Giờ anh đã có em đây rồi
Cùng em đi hết quãng đường đời

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi
Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi

Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
Vượt qua cả áng mây thiên đường
Dẫu có nói bao nhiêu
Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu

Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
Anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi
Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
Vượt qua cả áng mây thiên đường
Dẫu có nói bao nhiêu
Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!