Cảm âm Em vẫn chưa về bản remix

Cảm âm Em vẫn chưa về

 

Cảm âm Em vẫn chưa về bản remix sáo Bb4 si giáng.

Re re re la la
La sol sol mi sol mi
Fa fa sol fa fa re mi
Fa fa mi do do re do
Re re la la la do2
Sol la sol fa sol la sol fa
Fa mi re do re fa sol fa mi
Fa mi re re_dk
La do2 re2 la la sol la la
La re2 mi2 do2 do2 re2 do2
Do2 sib do2 re2
Re2 do2 re2 mi2 fa2
Re2 do2 re2 fa2 sol2
La do2 re2 la la sol la
Sol la la2 sol2 sol2 mi2 re2 do2
Do2 sib do2 re2
Re2 do2 re2 mi2
Do2 re2 re2 re2 fa2 sol2
Mi2 fa2 mi2 re2_h
Re re re la la
Fa sol mi mi mi mi
Fa sol fa fa fa
Re mi mi
Fa mi do do re do

Cảm âm Em vẫn chưa về bản remix, bản cảm âm được chia sẻ bởi fanpage Sáo trúc Trần Như Phi, xin được chia sẻ cho các bạn cùng yêu sáo.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!