Cảm âm Đừng Như Thói Quen bản chuẩn 2 tone cao thấp

Cảm âm Đừng Như Thói Quen bản chuẩn 2 tone cao thấp.

Em từng là duy nhất
L S L, R2 M2
Là cả khoảng trời trong anh
F R2 D2 F, S-L L
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
L Sib, L S, S L S F
Chỉ là cần một khoảng trống
M F S L Sib L

Yêu chậm lại một chút
L S L R2 M2
Để biết ta cần nhau hơn
F R2 D2 F S-L L
Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau
L Sib L S S L S F
Nhưng tình yêu không như lúc trước
D2 R2 R2 R2 R2 M2 F2_M2

Điệp khúc:

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
L R2 M2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
R2 D2 R2 M2 F2 M2_R2 D2
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi
L Sib D2 R2, M2 F2 M2 R2
Lạc nhau ta đâu có hay
R2 M2 M2 M2 F2_S2_M2

Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau
L R2 M2 F2 F2 F2 S2 L2 M2
Cô đơn về nơi căn phòng ấy
R2 D2 R2 F2 S2 F2 L2
Dành tất cả thanh xuân để thương một người
S2 L2 Sib2 L2 S2 R2 L2 S2 F2
Giờ chỉ còn là giấc mơ…
F2 S2 F2 S2_L2 D2_R2

Cảm âm Đừng Như Thói Quen

Cảm âm đừng như thói quen tone cao

M2 R2 M2, L2 Si2
D2 L2 S2 D2, R2-M2 M2
M2 F2, M2 R2, R2 M2 R2 D2
Si D2 R2 M2 F2 M2

M2 R2 M2 L2 Si2
D2 L2 S2 D2 R2-M2 M2
M2 F2 M2 R2 R2 M2 R2 D2
S2 L2 L2 L2 L2 Si2 D3_Si2

ĐiỆP KHÚC:

M2 L2 Si2 D3 D3 D3 R3 M3 Si2
L2 S2 L2 Si2 D3 Si2_L2 S2
M2 F2 S2 L2, Si2 D3 Si2 L2
L2 Si2 Si2 Si2 D3_R3_Si2

M2 L2 Si2 D3 D3 D3 R3 M3 Si2
L2 S2 L2 D3 R3 D3 M3
R3 M3 F2 M3 R3 L2 M3 R3 D3
D3 R3 D3 R3_M3 S2_L2


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!