Cảm âm bài Gọi Tên Em Trong Đêm bản update Hoa Vinh

Cảm âm sáo trúc bài Gọi tên em trong đêm do nhóm nhạc The Men thể hiện được nhiều bạn tìm kiếm, blog xin gửi đến các bạn cảm âm này có lời nhé.

Cảm âm sáo trúc bài Gọi tên em trong đêm – The Men
Đêm nghe hạt mưa rơi lòng chợt nhớ em vô cùng
Fa Fa Re Mi Fa Re Re Mi Mi Đo La’
Chuyện Tình ngày ấy k sao quên đc
Đo Đo Re Mi Re Re Đo La
Giờ 2 ta ở 2 nơi lòng người có nghĩ đến bao giờ
Re Mi Fa Re Mi Fa  Re Re La’ La ‘ La’ Sol Mi
Lúc trước anh ra đi là có lý do
F’ F’ R R R Đ F’ F’ R
Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em
L’ L’ L’ S F S’ S’ S’ F M
Nhưng con tim anh đây thật k sao quên đc em người ơi
F F F F F R S S S F S F L
Nước mắt đã rơi vì nhớ em mong em trong từng đêm vắng
La Fa Fa Fa Fa Re Do La Re Do —
Mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa
La Fa Fa Mi Re Re Do Re Do La Do La–
Gọi tên em trong đêm trái tim này xót xa
La Fa Fa Fa Fa Re Re Re Fa Re Sol Fa
Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào
Mi Mi Mi Mi Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Re Fa Fa La Sol Sol
Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay
La Fa Fa Fa Fa Re Re Do La Re Re Do
Một thế giới khác mang anh đi chẳng thể nào có em
La Fa Fa Mi Re Re Do Re Do La Do La La
La Fa Fa Fa Fa Re Re Re Fa Re Fa Fa Mi Mi
Mi Mi Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Re La Sol Sol Sol Fa Mi Re Mi Re Re Re

Cảm âm Gọi tên em trong đêm – Hoa Vinh (SÁO SOL TRẦM 10 LỖ)

Đêm nghe hạt mưa rơi, lòng chợt nhớ em vô cùng.
Sib-sib-sol-la-sib-sol-sol-sib-la-fa-re
Chuyện tình ngày ấy không sao quên được
Re#-re#-fa-sol-fa-fa-re#-re
Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến bao giờ
Sol-la-sib-sol-la-sib-sol-sol-re2-re2-re2-do2-la
Lúc trước anh ra đi là có lý do
Sib-sib-sol-sol-sol-fa-sib-sib-sol
Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em
SiB-siB-siB-la-sol-,,,la-la-la-sol-fa.
Nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em người ơi
Fa-fa-fa-fa-fa-re-sol-sol-sol-fa-sol-fa-sol.
Nước mắt đã rơi vì nhớ em mong em trong từng đêm vắng
Sib-sib-sib-la-sol-sib-la-la-la-sol-fa-sol-la,
Mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa
Sib-sib-sib-sib-la-la-(do2>re2)-do2-do2-la-do2
ĐK:
Gọi tên em trong đêm
La-fa2-fa2-fa2-fa2
Trái tim này xót xa
Re2-do2-la-re2-do2
Người yêu ơi hãy quên những năm tháng êm đềm hôm nào
La-fa2-fa2-fa2-re2-re2-do2-re2-do2-la-do2-la,
Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đắng cay
La-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-re2-fa2-fa2-mi2
Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có em
la-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2-re2-la2-sol2
Gọi tên em trong đêm
La-fa2-fa2-fa2-fa2
Sẽ chẳng thể có nhau
Re2-do2-la-re2-do2
Tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài
La-fa2-fa2-fa2-re2-re2-do2-re2-do2-la-do2-la,
Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đớn đau
La-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-re2-fa2-re2-fa2-fa2-mi2
Một thế giới khác mang anh đi, chia đôi tình chúng ta
La-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-fa2-re2-la2-sol2
Cách xa hai phương trời…ố ô
Fa2-mi2-re2-mi2-re2——re2-do2

NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!