Cảm âm bài Bước Qua Đời Nhau – Cảm âm Bb4

Cảm âm bài Bước Qua Đời Nhau:
Re La Sol Fa La
Sol La Do2 Do2
Sol La Do2 Re2 Do2 Re2
Do2 Do2 La
Re La Sol Fa La
Sol La Do2 Do2
Sol La Do2 Re2
Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re La Sol Fa La
Sol La Do2 Do2
Sol La Do2 Re2
Do2 Re2 Do2 Re2 La
Re La Sol Fa La
Sol La Sol Do2
Sol La Do2 Re2
Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2

La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re2 Do2 SolLa Do2
La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re2 Do2 Sol La
La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Do2 Do2 Sol La Do2
La Do2 Re2, Re2 Re2 La2 Sol2
La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re2 Do2 Sol La Do2
La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re2 Do2 Fa Do2 La
La Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Re2 Do2 Sol La Do2
La Do2 Re2, Re2 Re2 La2 Sol2
Mi2 Re2 Do2 Re2

Xem thêm: Cảm Âm Bước Qua Đời Nhau|| Cảm Âm A4

Cảm âm bài Bước Qua Đời Nhau – Cảm âm Bb4, cảm âm hay được viết và chia sẻ độc quyền trên blog cảm âm việt cho các bạn tham khảo nhé


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!