Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN bản chuẩn

Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN

Mở đầu: R’ F’ L R’ D’ L D’ R’ L D’LD’ F’ S’ S’ L’ D’ L S’ L
Nối 1: R’D’R’M’F’M’F’ L’
Kép 1:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L F’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế
Nối 2: R’ M’ F’ S’ L’ L’ L’ L’ S’ F’ M’ R’
Kép 2:
R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ L.. L L L.. L L D’.. F F’ S’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L
tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế
Nối 1: (…)
Kép !: (…)
Nối 3: D’-R’ R’-F’ S’-L’ R’-F’ ‘R-F’ M’ R’ D’ R’ M’ D’ D’-R’
Kép 3 bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)
R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L
tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế ka tế
D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3
ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ
Nối 2: (…)
Nối 4: R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’
R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ’3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’ F’
S’ L’ F’ M’ R’
Kép 2: (…)
Nối 1: (…)
Kép 1: (…)
Kết:
Nối 3: (…)
M’ M’ D’-R’ M’M’ D’R’ D’R’M’ D’ D’-R’ (M’ R’ M’ R’….)

Cảm âm ANH VẪN HÀNH QUÂN bản chuẩn, cảm âm được viết và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thường thức, hãy chia sẻ nó ngay nhé

Bài hát: Anh vẫn hành quân – Hoài Nam 

Anh vẫn hành quân. 
Trên đường ra chiến dịch. 
Mé đồi quê anh bước, 
trăng non ló đỉnh rừng. 

Anh vẫn hành quân. 
Lưng đèo qua bãi suối. 
Súng ngang đầu anh gối, 
anh đi khắp chiến trường. 

Trời Điện Biên mây trắng. 
Gió lưng đèo chiến thắng. 
Tưng bừng trong ánh nắng. 
Dù thời gian phai sắc, 
đất nước còn chia cắt, 
vẫn bước anh không ngừng. 


Anh vẫn hành quân. 
Tiêu diệt hết quân thù. 
Súng cầm tay tiến bước 
anh đi khắp chiến trường. 

Anh vẫn hành quân. 
Đêm về qua vách núi. 
Có Bác Hồ chỉ lối, 
mắt anh thêm sáng ngời. 

Lòng anh mang Ấp Bắc, 
dẫu cho đường xa lắc. 
Không lùi anh vẫn bước, 
dù bao cơn giông tố. 
Dẫu cho lòng mong nhớ, 
vẫn hát vang trên đường. 

Anh vẫn hành quân. 
Qua đồng khô vũng lầy. 
Máu Điện Biên anh dũng 
anh đi khắp núi rừng. 

Anh vẫn hành quân, 
mưa ngàn thêm gió núi. 
Khắp sông dài anh tới, 
quê ơi nhắn mấy lời. 

Dòng Cửu Long xa xăm, 
nước sông Hồng miền Bắc. 
Đôi dòng chung miếng đất, 
vì quê hương đất nước. 
Vẫn đang còn đế quốc, 
chiến đấu anh không ngừng. 

Anh vẫn hành quân. 
Chân đều chân bước dồn. 
Gian khổ anh không sờn, 
khi giặc kia vẫn còn.


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!