Cảm âm sáo trúc Đáp án của bạn

Cảm Âm Sáo A4 | ĐÁP ÁN CỦA BẠN – A Nhũng | 你的答案 – 阿冗


Fa fa fa fa sol fa fa
Fa fa fa fa sol la
Đô la la sib la sol

Fa fa fa fa sol fa fa
Đô fa fa fa sol la
Đô2 đô2 đô2 fa sol

La sol fa
Fa la đô2 rê2
Rê2 đô2 đô2
Đô2 đô2 la sol

Nguồn: https://www.camamviet.com/cam-am-dap-an-cua-ban-sao-a4/

Cảm âm sáo trúc Đáp án của bạn, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!