Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh trên Sáo A4

Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh trên Sáo A4

 

Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô

Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La

Son Son Son Son Son Fa La

Fa Đô Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê

Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô

Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La

Son Son Son Son Son Fa La

La Son La La La La La Đô2 Rê2

Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son

La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son

La Son Fa Rê Rê Rê Rê Rê Fa

Son Son Son Son Son La,

Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê

Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son

La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son

La Son Fa Rê Rê Rê Rê Rê Fa

Son Son Son Son Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Rê2

Cảm Âm sáo trúc Nụ Hồng Mong Manh trên Sáo A4, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!