Cảm Âm Người Ơi Hãy Về trên tone Sáo C5

Cảm Âm Người Ơi Hãy Về_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

 

Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 La

La Đô2 La Son Fa, Son La Đô2 Rê2 Đô2 La Son

Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2, Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 La Rê2

La Đô2 La Son Rê Son, Son La Son Rê2 Đô2

Đô3 Rê3 Đô3 Son2, La2 Son2 Rê2 Son2 La2 Đô2 Son2

Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Đô2, Rê2 Đô2 La Đô2 Rê2 Mi2 Rê2

Đô3 Rê3 Đô3 Son2, La2 Son2 Rê2 Son2 La2 Đô3 Rê3

La2 Đô3La2 Son2 Rê2 Son2 Son2 Rê2 Son2 Rê2 Son2 Đô2

Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 La

La Đô2 La Son Fa, Son La Đô2 Rê2 Đô2 La Son

Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2, Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 La Rê2

La Đô2 La Son Rê Son, Son La Son Rê2 Đô2

Cảm Âm sáo trúc Người Ơi Hãy Về trên tone Sáo C5, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!