Cảm âm Giáng sinh

Cảm âm giáng sinh


Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way.
S M’ R’ Đ’ S, S S M’ R’ Đ’ L

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
L L F’ M’ R’ X, S’ S’ F’ M’ R’ M’

Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way.
S M’ R’ Đ’ S, S S M’ R’ Đ’ L

Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
L L F’ M’ R’ S’ – S’S’S’- S’L’S’ F’ R’ Đ’

Dashing thro’ the snow, in a one-horse open sleigh.
M’M’M’- M’M’M’ – M’ S’ Đ’ R’ M’

O’er the fields we go, laughing all the way.
F’F’F’ – F’M’M’M’ -M’M’ R’R’ M’ R’ S’

Bells on bob-tails ring, making spirits bright,
M’M’M’- M’M’M’- M’ S’ Đ’ R’ M’

what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
F’F’F’- F’M’M’M’ – S’ S’ F’ R’ Đ’

Cảm âm sáo trúc Giáng sinh, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!