Cảm âm Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone thấp, tone cao

Cảm âm cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone thấp, tone hay sử dụng.


Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải nuối tiếc
Sol la do re mi

Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Nếu có lúc đôi ta phải nhìn lại
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Sẽ thế nào nếu chia tay
Do2 si la do2 la sol
Không muốn phải lặng im
Sol la do re mi
Sẽ có lúc không ai hiểu được mình
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 do2
Sẽ đến lúc không biết phải làm sao
Mi2 mi2 mi2 mi2 mi2 re2 re2 do2 do2 re2 mi2
Nếu chia tay sẽ thế nào
Do2 si la do2 la sol
Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì
Do2 la sol la do2 do2 re2 mi2 re2 do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn lên ngôi suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2

Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu trong hồi ức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức
Sol sol sol mi2 mi2 re2 sol2
Đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu
Fa2 mi2 re2 do2 mi2 fa2 fa2 mi2 re2 re2

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Sol fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 mi2
Cô đơn theo suốt bao đêm dài
Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 mi2 re2
Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Tạm biệt người mang bao phiền phức
Sol la sol mi2 fa2 mi2 sol2
Đến con tim này
Fa2 mi2 re2 do2
Hay là ta mới yêu chưa kịp đậm sâu
Fa2 mi2 fa2 sol2 mi2 do2 si si do2

Cảm âm cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone cao thổi từ La2


Phiêu tone cao để ra một bản khác của bài này cũng là một ý kiến không tồi đúng không ạ. Các bạn có thể đổi sáo tone cao khi chơi bằng bản cảm âm này.

La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Sol2-La2
Fa2 Re2 Re2
Fa2 Re2 Re2-Do2
Mi2 Fa2 Fa Sol La
La2 La2 La2 Sol2 Sol2 Fa2 Fa2 Fa2
La2 La2 La2 La2 Do3 Fa2 Fa2 Sol2-La2
Fa2 Re2 Re2
Fa2 Re2 Re2-Do2
Fa2 Re2 Fa2 Sol2 La2 Sib2 La2 Sol2 Fa2
(Sib2 La2 Sol2 La2, Sol2 Fa2)
Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2
Do2 Do2 Do2 Sib2 Sib2 La2 Sol2
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Sib2 La2 Sol2 Fa2
Sib2 La2 Sib2 La2 Sol2
Do2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La2 La2
Do3 Do3 Do3 Do3 Re3 Do3 La2 Sol2
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Do2 Do2 Do2 La2 Sib2 La2 Do3
Sib2 La2 Sol2 Fa2
Sib2 La2 Sib2 Do3 La2-Sol2
Sol2 Fa2 Mi2 Fa2

Hoặc đẩy cao lên 1 cung nữa (nhưng sẽ có fa#)

Cảm âm bài cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone cao

Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 La2-Si2
Sol2 Mi2 Mi2
Sol2 Mi2 Mi2-Re2
Fa#2 Sol2 Sol La Si
Si2 Si2 Si2 La2 La2 Sol2 Sol2 Sol2
Si2 Si2 Si2 Si2 Re3 Sol2 Sol2 La2-Si2
Sol2 Mi2 Mi2
Sol2 Mi2 Mi2-Re2
Sol2 Mi2 Sol2 La2 Si2 do3 Si2 La2 Sol2
(do3 Si2 La2 Si2, La2 Sol2)
Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2
Re2 Re2 Re2 do3 do3 Si2 La2
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
do3 Si2 La2 Sol2
do3 Si2 do3 Si2 La2
Re2 do3 do3 do3 do3 Si2 Si2
Re3 Re3 Re3 Re3 Mi3 Re3 Si2 La2
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
Re2 Re2 Re2 Si2 do3 Si2 Re3
do3 Si2 La2 Sol2
do3 Si2 do3 Re3 Si2-La2
La2 Sol2 Fa#2 Sol2

Cảm âm Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao tone thấp, tone cao, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!