Cảm âm bài hát Múa Sạp

Cảm âm bài hát Múa Sạp

Sol sol sol do2 sol
 
Sol sol sol do2 re2
 
Re2 re2 mi2 re2 do2 re2
 
Re2 re2 mi2 re2 do2 la
 
Do2 do2 la do2 la sol la
 
Do2 do2 la do2 la sol mi
 
Sol mi sol mi sol la 
 
Sol la sol la do2 do2  

Cảm âm sáo trúc bài hát Múa Sạp, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!