Cảm âm Anh đang ở đâu đấy anh

Cảm âm sáo trúc anh đang ở đâu đấy anh
Cảm âm Anh đang ở đâu đấy anh

  • Ca sỹ : Hương Giang Idol
  • Biên soạn Nguyễn Lý
  • Tone gốc Abm

Anh em chơi sáo Si nha

  • Đoạn này anh em chơi lặp lại nha

Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
D’ X L L L D’ S
Giờ đây phải làm sao, yên vui như ban đầu

F L F M L, X X L L S#
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác

D’ X L L R’ R’ M’
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba

F’ F’ M’ R’ M’ M’ R’ D’ R’ R’ R’ R’ F’ M’

ĐK:
Anh đang ở đâu đấy anh

M’ M’ R’ M’ L’ S’
Có hay về em này

L’ S’ F’ S’ M’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới

F’ F’ F’ M’ F’, M’ M’ M’ R’ M
Nên anh đâu nào để ý

L’ L’ L’ S#’ L’ X’

Anh đang ở đâu, có trở về không

D” D” X’ D”, X’ X’ L’ X’
Hay lạc nhau đến muôn đời

L’ L’ X’ D’ D’ S
Ngày nhìn anh ra đi

M’ M’ F’ L’ L’
Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

M’ R’ M’ L’ L’ L’ L’ G# L L

Đoạn cuối dùng sáo C#

Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
R R D R S F, S F R# F R
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích
R# D Xb R, S S F# S L

Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
D” D” X D” X L, L S F S M
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh sẽ chẳng về nữa
F F F M F, M M M R M, L L L S# L X
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi
D” D” X D”, X X L X, L L X D” D” S S
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em
M M F S L, M R M L L, L L S# L L

$ cảm âm sáo trúc anh đang ở đâu đấy anh $

Cảm âm Anh đang ở đâu đấy anh, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


NẾU BẠN CHIA SẺ CÁC BÀI VIẾT TRÊN BLOG CỦA TÔI XIN HÃY GHI RÕ NGUỒN TỪ BLOG https://www.camamviet.com/ , XIN CẢM ƠN!