Thẻ: BỞI TIN LỜI THỀ sáo trúc

Cảm âm BỞI TIN LỜI THỀ – Vân Quang Long

Cảm âm BỞI TIN LỜI THỀ

[CẢM ÂM] BỞI TIN LỜI THỀ ————————— Về đâu khi tình yêu như giấc mộng giữa màn đêm Về đâu khi người đành quay gót Về đâu khi người buôn những lời chua chát Khó nghe khi người đan tâm xóa đi bao kỉ niệm Tình đầu ai mà không gian dở mộng đẹp thần […]