Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Tiếng sáo bị bí, xì tiếng.....vấn đề đuối hơi khi thổi

Vấn đề tiếng Sáo bị xì..bí..trong quá trình thổi - Xì tiếng - Do đặt môi, hơi thổi vào sáo thừ... thumbnail 1 summary
 • Vấn đề tiếng Sáo bị xì..bí..trong quá trình thổi - Xì tiếng - Do đặt môi, hơi thổi vào sáo thừ...

  Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2016

  Cảm âm bài Duyên phận - Như Quỳnh

  Cảm âm bài Duyên phận - Như Quỳnh Nguồn: sưu tầm Sol xib do2 re2 re2 xib re2 fa2 fa2 Fa2 fa2 s... thumbnail 1 summary
 • Cảm âm bài Duyên phận - Như Quỳnh Nguồn: sưu tầm Sol xib do2 re2 re2 xib re2 fa2 fa2 Fa2 fa2 s...

  Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016

  Bài 5, Rung hơi trong sáo trúc

  Rung hơi trong sáo trúc Về kỹ thuật rung hơi khi chơi Sáo, cũng đã có rất nhiều video, bài viết bà... thumbnail 1 summary
 • Rung hơi trong sáo trúc Về kỹ thuật rung hơi khi chơi Sáo, cũng đã có rất nhiều video, bài viết bà...

  Hướng dẫn thay nút chặn cho sáo trúc

  Hướng dẫn thay nút chặn cho sáo trúc Thay nút chặn cho sáo như thế nào?? Trong quá trình sử dụng s... thumbnail 1 summary
 • Hướng dẫn thay nút chặn cho sáo trúc Thay nút chặn cho sáo như thế nào?? Trong quá trình sử dụng s...

  Facebook